Huka, R. (2020). Kong Kai Bertangga Nada Selendro: Kajian Organologi Kong Kai Pada Masyarakat Helong Di Pulau Semau. Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH), 2(1), 39-52. https://doi.org/10.37364/jireh.v2i1.27